Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ayvacık Meslek Yüksekokulu

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı Tek Ders ve Üç Ders Sınavları

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı Tek Ders ve Üç Ders Sınavları

          Üniversitemiz Senatosu’nun 17/05/2013 tarih ve 08/01 sayılı kararı gereğince 01.08.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nden önceki Yönetmeliğe tabi olan öğrenciler için (2010 ve daha önceki yıllarda kayıtlanan öğrenciler) üç ders ve tek ders sınavlarının aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Üç Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi :     06 - 07 Şubat 2017

Sınav Tarihi      :     08 Şubat 2017

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi :     13 - 14 Şubat 2017

Sınav Tarihi      :     15 Şubat 2017

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Üç Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi :     03 - 04 Temmuz 2017

Sınav Tarihi      :     05 Temmuz  2017


        Üniversitemiz Senatosu’nun 10/02/2015 tarih ve 02/02 sayılı kararı gereğince, 2011-2013 yılları arasında kayıt yaptırmış olan ve diğer derslerden başarılı oldukları halde sadece bir dersten başarısız olmaları nedeniyle mezun olamayan öğrencilerimize yönelik olarak tek ders Sınavlarının aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi :     06 - 07 Şubat 2017

Sınav Tarihi      :     08 Şubat 2017

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi :     03 - 04 Temmuz 2017

Sınav Tarihi      :     05 Temmuz  2017


        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (2014) 23. Maddesisin (d) fıkrasına göre, 2014 yılı ve sonrasında kayıt yaptırmış olan ve diğer derslerden başarılı oldukları halde sadece bir dersten başarısız olmaları nedeniyle mezun olamayan öğrencilerimize yönelik olarak tek ders Sınavlarının aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi :     06 - 07 Şubat 2017

Sınav Tarihi      :     08 Şubat 2017

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi :     03 - 04 Temmuz 2017

Sınav Tarihi      :     05 Temmuz  2017


SINAVLARA GİRMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1- Toplam 4 yarıyılda eğitim öğretim planında yer alan tüm dersleri alarak devam koşulunu yerine getirmiş olmak

(Mezun olabilecek durumda olmak)

2- Sınavlara başvuru tarihlerinde toplam 4 y.y. da Üç Ders sınavı için en fazla 3, Tek Ders sınavı için en fazla 1 dersi

olmak.

3- Tüm derslerden geçer not aldığı halde Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00' ın altında olduğundan mezun olamayan

öğrencilerimiz şartlı (notu DD veya DC olan) derslerinden üç ders (Üç ders sınav hakkı sadece 2010 ve öncesi kayıtlı

öğrenciler içindir ) veya tek ders sınavına girebilir.

ÖNEMLİ NOT

BİR YARIYIL İÇERİSİNDE TEK DERS SINAVINA GİREN ÖĞRENCİ BAŞARISIZ OLDUĞU AYNI DERS İÇİN ÜÇ DERS SINAVINA GİREMEZ. (2010 ve Öncesi Öğrencilerimiz için)

2011-2013 YILLARI ARASINDA KAYIT YAPTIRMIŞ OLAN ÖĞRENCİLERİN 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA YAPILACAK OLAN TEK DERS SINAVINA GİREBİLMELERİ İÇİN, KALAN TEK DERSLERİ BAHAR YARIYILI DERSİ OLSA DAHİ GÜZ YARIYILI HARÇ ÜCRETLERİNİ ÖDEMELERİ GEREKMEKTEDİR.

BU DUYURU TEBLİĞ NİTELİĞİNDEDİR. AYRICA YAZILI BİR TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

Tek Ders Başvuru Formu

Üç Ders Başvuru Formu