Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ayvacık Meslek Yüksekokulu

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı (Çift Anadal Programı) ÇAP Başvuru ve Kayıt Takvimi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ÇAP Başvuru ve Kayıt Takvimi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ayvacık Meslek Yüksekokulu öğrencileri; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ikinci bir ön lisans programında çift anadal yapma imkânı elde ettiler.

        ÇOMÜ, bu uygulama ile önlisans düzeyinde de Türkiye genelinde ilkler arasında yerini aldı.

        2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'nda ilk defa başvuru alacak Ayvacık Meslek Yüksekokulu Çift Anadal Programı'na BAşvuru ve Kayıt Takvimi Aşağıdaki gibidir.

Başvuruların Alınması

28 Ocak - 1 Şubat 2019

Başvuruların Değerlendirilmesi

4 Şubat – 6 Şubat 2019

Sonuçların İlan Edilmesi

8 Şubat 2019

Kayıtlar

11 Şubat-12 Şubat 2019

Başvuru Formu İçin Tıklayınız...

Başvuru ve Mezuniyet Şartları

(1) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.


(2) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

 

(3) Not ortalaması başvurduğu dönemde 100 üzerinden 70 olanlar ve sınıfında başarı sıralamasında %20’sinin içerisinde olanlar başvurabilir.

 

(4)Yukarıdaki şartı yerine getiremeyenler için; not ortalaması 100 üzerinden 70 olanlar ve üniversiteyi kazandığı dönemdeki ÖSYS yerleştirme puanı, başvurduğu programın taban puanından yüksek olanlar başvurabilir.

 

(5) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.


(6) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65'e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65'in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.


(7) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.


(8) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.


(9) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.


(10) Çift Anadal Programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları dersler birinci anadal programı transkriptinde gösterilmez.