Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ayvacık Meslek Yüksekokulu

2018-2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ (DERS SEÇİMLERİ)

2018-2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Öğrenciler 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 4-8 Şubat 2019 tarihleri arasında Katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırarak ders seçimlerini yapacaklardır.

11-15 Şubat tarihlerinde ise danışman öğretim elemanlarına derslerini onaylatıp, kayıt onay raporunu danışmanlarına imzalatacaklardır.

Katkı Payı ve Öğretim Ücretleri,  herhangi bir Ziraat Bankası ATM'si veya internet şubesi aracılığıyla öğrenci numarası ile yatırılacaktır. Normal öğretim süresini okuyan örgün öğretim öğrencileri katkı payı yatırmayacaklardır. Bu öğrencilerin banka işlemleri bulunmadığından Öğrenci Bilgi Sistemi (http://ubys.comu.edu.tr) üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yapacaklardır.

  • 2018-2019 Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

21.10.2017  tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/10918 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10. Maddesinin 3. Fıkrası'na göre; "Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır."

2017/10918 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10. Maddesinin 3. Fıkrası'nı görmek için tıklayınız...

  • Not: Başarısızlık nedeniyle veya not yükseltmek amacıyla tekrara alınacak derslerin kodlarını transkriptlerinizden kontrol ediniz. (Başarısızlık nedeniyle veya not yükseltmek amacıyla tekrara alınacak derslerin eski kodlarıyla aynı koda sahip olmaları gerekmektedir.)

Ders seçimi işlemleri http://ubys.comu.edu.tr üzerinden yapılacaktır.

Sisteme giremeyen veya şifresini unutan öğrenciler ÇOMÜ TEK HESAP sayfasından şifrelerini alabilirler .

BAHAR YARIYILI DERSLERİ

Geleneksel El Sanatları 1. Sınıf

 

Geleneksel El Sanatları 2. Sınıf

Tezhip I

 

Temel Dokuma Teknikleri III

Temel Dokuma Teknikleri I

 

Staj

Geleneksel Türk Desenleri II

 

Dekoratif Yüzey Boyama

Minyatür I

 

Ebru II

Dekoratif Süs Eşyası I

 

Doğal Boyacılık

Atatürk İlk.ve İnk.Tar.II

 

Çini II

Türk Dili II

 

Dekoratif Deri Teknikleri

Yabancı Dil II

 

Bilgisayar Destekli Tasarım IV

Bilgisayar Destekli Tasarım II

 

Türk Sanatı Tarihi

 

İşletme Yönetimi 1. Sınıf

 

İşletme Yönetimi 2. Sınıf

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Mali Tablolar Analizi

Ticaret Hukuku Bilgisi

Stratejik Yönetim

İktisada Giriş II

Sermaye Piyasası İşlemleri

İstatistik

Muhasebe Denetimi

Davranış Bilimleri

Üretim Yönetimi

İşletme Becerileri Grup Çalışması

İnsan Kaynakları Yönetimi

Ticari Matematik

Araştırma Yöntem ve Teknikleri II

Atatürk İlk.ve İnk.Tar.II

Staj

Türk Dili II

Mesleki Yabancı Dil II

Yabancı Dil II

Elektronik Ticaret

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 1. Sınıf

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 2. Sınıf

Önbüro Hizmetleri

Çevre Koruma  

Kat Hizmetleri

Mesleki Yabancı Dil II

Turizm Mevzuatı

İş Organizasyonu

Turizm Ekonomisi

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Menü Planlama

Turizm Coğrafyası II

Yiyecek  İçecek Servisi II

Ziyafet Servisi Yönetimi

Atatürk İlk.ve İnk.Tar.II

Konukla İletişim

Türk Dili II

Staj

Yabancı Dil II

II. Mesleki Yabancı Dil  II

Rusca II

Konuk Giriş Çıkış İşlemleri

 

Bankacılık ve Sigortacılık 1. Sınıf

 

Bankacılık ve Sigortacılık 2. Sınıf

Sigortacılığa Giriş

Bankacılık ve Sigortacılıkta Risk Yönetimi

Ticari Matematik

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi

İstatistik

Sermaye Piyasası İşlemleri

İktisada Giriş II

Mali Tablolar Analizi

Davranış Bilimleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri II

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Atatürk İlk.ve İnk.Tar.II

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Türk Dili II

Staj

Yabancı Dil II

Mesleki Yabancı Dil II

 

Türkiye Ekonomisi

 

Turist Rehberliği 1. Sınıf

 

Spor Yönetimi 1. Sınıf

Rehberlik Meslek Dersi II

Spor Tarihi

Turizm Coğrafyası II

İlk Yardım ve Spor Sağlığı

Dinler Tarihi

Spor Yönetiminde Liderlik

İletişim Becerileri

Spor Psikolojisi

Mitoloji ve İkonografi I

Spor Yönetimi

Arkeoloji ve Müzecilik

Beden Eğitimi II

Atatürk İlk.ve İnk.Tar.II

Atatürk İlk.ve İnk.Tar.II

Türk Dili II

Türk Dili II

Yabancı Dil II

Yabancı Dil II

II.Mesleki Yabancı Dil II(Rusça)

 

 

ÖĞRENCİ DANIŞMANLARI LİSTESİ

Program

Sınıf

Danışman

Dahili Numarası

Geleneksel El Sanatları

1

Öğr.Gör. Serap AKSU

163

Geleneksel El Sanatları   

2

Öğr.Gör. Şeyda GÖKNUR

153

Halıcılık ve Kilimcilik

2

Öğr.Gör. Şeyda GÖKNUR

153

İşletme Yönetimi                        

1

Öğr.Gör. Serkan AKSOY

159

İşletme Yönetimi

2

Öğr.Gör. Ahmet İhsan ŞAMDAN

128

İşletme Yönetimi  (İ.Ö.)

2

Öğr.Gör. Ahmet İhsan ŞAMDAN

128

Turizm ve Otel İşletmeciliği

1

Öğr.Gör. Adnan ŞİMŞEK

133

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

Dr.Öğr. Üyesi Erdem TEMELOĞLU

134

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

Dr.Öğr. Üyesi Erdem TEMELOĞLU

134

Bankacılık ve Sigortacılık

1

Öğr.Gör. Fatma SEZER

121

Bankacılık ve Sigortacılık

2

Dr.Öğr.Üyesi Yasin KARADENİZ

107

Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.)

1

Öğr.Gör. Fatma SEZER

121

Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.)

2

Dr.Öğr.Üyesi Yasin KARADENİZ

107

Turist Rehberliği

1

Öğr.Gör. Güven KIRLI

104

Turist Rehberliği (İ.Ö.)

1

Öğr.Gör. Güven KIRLI

104

Spor Yönetimi

1

Öğr.Gör. Hamza ÖNER

144

Spor Yönetimi (İ.Ö.)      

1

Öğr.Gör. Hamza ÖNER

144