Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ayvacık Meslek Yüksekokulu

2019 YILI STAJ İŞLEMLERİ

Staj İşlemleri

STAJ İŞLEMLERİ

  • 2019 Yılı Yaz Stajı Tarihleri aşağıdaki gibidir. Staj 30 (otuz) iş günü sürecektir.

Haftalık 5 İş Günü Çalışacaklar için Staj Tarihleri

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

1. Seçenek

24 Haziran 2019

05 Ağustos 2019

2. Seçenek

01 Temmuz 2019

15 Ağustos 2019

3. Seçenek

08 Temmuz 2019

22 Ağustos 2019

Haftalık 6 İş Günü Çalışacaklar için Staj Tarihleri

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

4. Seçenek

24 Haziran 2019

29 Temmuz 2019

5. Seçenek

01 Temmuz 2019

05 Ağustos 2019

6. Seçenek

08 Temmuz 2019

15 Ağustos 2019

  • Bu Seçeneklerden yalnızca 1’i seçilecektir.

      DGS’ye girmek isteyen ve mezun olabilecek öğrencilerimize, staj sonrası işlemlerin şartlar dâhilinde mümkün olabilecek kısa sürede bitmesi için, staj tarihi seçimine dikkat etmeleri tavsiye edilir.

  • Program Staj Koordinatörleri

Program

Staj Koordinatörü

Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr. Gör. Mehmet ÖKSÜZ

Geleneksel El Sanatları

Öğr. Gör. Serap AKSU

İşletme Yönetimi

Öğr. Gör. Ahmet İhsan ŞAMDAN

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Öğr. Gör. Adnan ŞİMŞEK

Turist Rehberliği

Öğr. Gör. Güven KIRLI

Spor Yönetimi

Öğr. Gör. Cem SABUR

  • Stajınızla ilgili konularda programınızın staj koordinatörü ile görüşünüz.

 

  • Program Staj Kılavuzları (Staj Yapılabilecek yerler ve stajla ilgili bilgiler kılavuzlarda yer almaktadır.) MUTLAKA OKUYUNUZ!

 

 

  • (STAJ BAŞVURUSU VE DİĞER İŞLEMLER) Staj ile İlgili Belgeler ve Yapılması Gereken İşlemler

 

Staj Belge / Formları

Yapılması Gereken İşlemler

Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1) için tıklayınız…

(Düzenlenmesi Zorunludur)

 

10 Mayıs 2019 Cuma günü Saat 16:00’a kadar teslim edilecektir.)

1- Önce Staj Yerine Onaylatılacak

2-Öğrenci Danışmanına, Program Staj Koordinatörüne ve MYSEUK Başkanına onaylatılacak.

3-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Belgesi ile birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilecek.Bu Eğitime katılmak zorunludur. (Eğitimin tarihi ve yeri Ayvacık MYO Web sayfasında duyurulacaktır.)

İşyeri Kabul ve Sözleşme Formu (Ek-2) için tıklayınız… 

İşletmelerde Mesleki Eğitim Sözleşmesi (Ek-3) için tıklayınız…

(3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esasları doğrultusunda, bu ödemeden faydalanmak isteyen işyerlerinde staj yapılacaksa Düzenlenmesi Zorunludur)

 

10 Mayıs 2019 Cuma günü Saat 16:00’a kadar teslim edilecektir.)

1-Bu belgeler stajyeri ve stajyer öğrenci ile ilgilidir.

2-Islak imzalı 1’er nüshası öğrenci işlerine teslim edilecektir.

Staj Dosyası Kapağı (Ek-8) için tıklayınız…

Günlük Staj Raporu (Ek-9) için tıklayınız…

Staj Çalışması Günlük Devam Çizelgesi (Ek-10) için tıklayınız…

Staj Sicil Fişi (Ek-7) için tıklayınız…

Staj Değerlendirme Formu (Ek-6) için tıklayınız…

Staj Dosyası ve Ekleri Teslim Formu (Ek-5) için tıklayınız…

 

(Düzenlenmesi Zorunludur.)

1-Ek-8 ve Ek-9’u öğrenci düzenleyecektir.

2-Ek-10’u ve Ek-7’yi staj yeri düzenlemelidir.

3-Ek-6’yı öğrenci danışmanı ve program staj koordinatörü değerlendirecektir.

4-Ek-5’i öğrenci düzenleyecektir.

 

 

NOT: Belge ve formlar’ın ilgili kısımlarında staj yeri kaşesi/mührü ve yetkili ad/soyad imzası unutulmamalıdır.

Staj Muafiyet Formu (Ek-4) için tıklayınız…

Çalışma Belgesi (Ek-11) için tıklayınız…

Ayrılış Formu (Ek-12) için tıklayınız…

Sigorta Prim Formu( Ek-13) için tıklayınız…

Öğrencinin Sigorta Priminin Yatırıldığına Dair Belge (Ek-14, %1) için tıklayınız…

Öğrencinin Sigorta Priminin Yatırıldığına Dair Belge (Ek-14, %5) için tıklayınız…

(Gerekirse Düzenlenecektir.)

1-Ek-4, Ek-11, Ek-12, Ek-13 ve Ek-14 belge / formlarından biri veya birden fazlası gerektirği takdirde düzenlenecektir.

 

NOT: Ek-14’deki 2 formdan yalnızca 1’i, staj yerinin talep etmesi halinde düzenlenecektir.

Gerekli Evraklara üzerine tıklayarak ulaştıktan sonra doldurabilirsiniz.

ÖNEMLİ

  • Staj öncesi; Başvuru için gerekli tüm belgelerin öğrenci işlerine son teslim tarihi

31 Mayıs 2019 Cuma Saat 16:00’a kadar

  • STAJLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

1. Stajını tamamlayan öğrencilerimiz, staj dosyasını ve belgelerini “Staj Dosyası ve Ekleri Teslim Formu (Ek-5)” (tıklayınız…) ile şahsen staj koordinatörlerine teslim etmelidir.

2. Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1) (tıklayınız…) onaylanıp stajla ilgili işlemleri başlatılan öğrencilerden stajını tamamlamayanların ve stajına başlamayanların mutlaka Yüksekokulumuza dilekçe ile durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.

3. Staj Dosyanızdaki ve belgelerinizdeki staj yeri, staj tarihleri ve diğer bilgilerin Zorunlu Staj Başvuru ve Kabul Formundaki bilgilerle aynı olmasına dikkat ediniz.

4. Stajla ilgili belgelerde ve dosyada karalama, şeritle ve benzeri araç gereçlerle düzeltme gibi işlemler yapılmamalı ve bilgilerin tam ve doğru olmasına dikkat edilmelidir.

5. Staj dosyasındaki ve belgelerindeki staj yerinin kaşesinin ya da mührünün tam ve açıklayıcı olmasına (staj yerinin adı, unvanı, adresi, telefonu, vergi numarası, mersis numarası gibi bilgileri içermeli) ve imzaların tam olmasına dikkat edilmelidir. staj dosyasındaki ve belgelerindeki “tasdik eden yetkilinin adı-soyadı, görevi-ünvanı, imza-mühür” gibi bilgilerinin tam ve doğru olmasına dikkat edilmelidir.

6. Staj yeriyle ilgili ünvan, adres, kaşe vb konulardaki bilgi değişikliklerini, programınızın staj koordinatörüne ve Ayvacık MYO öğrenci işlerine dilekçe ile bildiriniz.

7. Haftada 6 iş günü staj yapacak öğrenciler, staj yaptıkları yerlerin cumartesi günü tam gün çalışıyor olmasına dikkat etmelidir.

8. Stajınızla ilgili söz konusu olabilecek bilgi güncellemesi, ek bilgi, değişiklik vb. konuları Ayvacık MYO web sayfasından ve okulumuzdaki program panolarından takip ediniz.

  9. Stajınızla ilgili konularda programınızın staj koordinatörü ile görüşünüz.

  10. Stajı biten öğrencilerimizin Staj Belge/Formlarının ve Staj Dosyasının teslim tarihi duyurulacaktır.

 

DEVLET KATKISI

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25'inci maddesinde, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez, hükmü bulunmaktadır."

HÜKÜM GEREĞİ BU ŞEKİLDE ÖDEME YAPAN İŞLETMELERE DEVLET KATKISI YAPILACAKTIR.   

BU BAĞLAMDA KAMU KURUMU OLMAYAN BİR İŞLETMEDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN "İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (EK-2)"NU 2 NÜSHA OLARAK DOLDURUP İMZALATARAK 1 NÜSHASINI EN GEÇ STAJ BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 1 HAFTA İÇERİSİNDE MESLEK YÜKSEKOKULUMUZA ULAŞTIRMALARI, DİĞER NÜSHASINI STAJ YAPACAKLARI İŞLETMEYE VERMELERİ GEREKMEKTEDİR.;

İŞLETMELER EĞER ÜCRET ÖDEYECEKLERSE ÖDEDİKLERİ ÜCRETLERE DAİR DEKONT BORDRO VB BELGEYİ EN GEÇ  AYIN 10'UNA KADAR YÜKSEKOKULUMUZA ULAŞTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.