Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ayvacık Meslek Yüksekokulu

DİPLOMA ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!

Diploma Almak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

 
Mezuniyet İşlemleri için öğrencilerin;
 
1. Ziraat Bankası aşağıda belirtilen IBAN numaralarından birine  40 TL ücret yatırmaları gerekmektedir. Ücretin yatırılırken dekontun açıklama kısmına Diploma Kabı Ücreti olduğu ve öğrencinin ad ve soyadının yazdırılması gerekmektedir.
 
IBAN Num: TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03 Ziraat Bankası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi

veya TR95 0001 0008 1359 2104 0150 01 Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi

2. Öğrenci kimliğini teslim etmek zorundadır (Öğrenci kimliği kaybolmuşsa yerel/ulusal gazetede zayii ilanı verilerek gazetenin aslı getirilecek.)
 

3. Aşağıda (Ekler Kısmında) bulunan İlişik kesme formunu doldurup teslim etmeleri;

a-) Terzioğlu Kampüsünde, ÇOMÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi Merkezinden ve Ayvacık Meslek Yüksekokulundan  ilişiklerini kesmeleri,

 b-) Üniversitemizden taşıt tanıtım pulu alan öğrencilerimizin Rektörlük B Blok Güvenlik Şefliğine taşıt tanıtım pulunu teslim ederek ilişiklerini kesmeleri,

4. İlişik Kesme formu ile birlikte Ziraat Bankası'ndan alınan dekontun bir kopyası da teslim edilecektir. 
 
5.Vekalet ile diplomasını aldırmak isteyen öğrencilerimizin, Noterden vekaletname çıkartarak aslı ile birlikte yukarıdaki belgeleri de hazırlayıp vekil tayin ettiği kişiye teslim etmeleri ve vekil tayin edilen kişinin kimliği ile başvurması gerekir.
 
6.Geçici Mezuniyet alınmış ise aslının teslim edilmesi gerekmektedir.
 
7.Diplomalar mesai saatleri içerisinde verilmektedir.

 

Ekler

ilisik_kesme_formu.doc