Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ayvacık Meslek Yüksekokulu

SINAV KURALLARI

SINAV KURALLARI

ÖĞRENCİLERİMİZİN UYMASI GEREKEN SINAV KURALLARI
1-    Üniversitemiz Senatosu kararı gereği cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
2-    Sınavın ilk 10 dakikasında hiçbir öğrenci dışarıya çıkamaz. 
3-  Öğrenci, sınav programında belirtilen tarihte, saatte ve sınıfta sınava girmek üzere hazır bulunmak zorundadır. Öğrenciler sınav saatinden10 dakika önce sınav salonuna alınacaktır. 
4-   Sınavı biten öğrencinin, koridorlarda beklemesi, konuşması, gürültü yapması yasaktır.
5-   Sınavlara kesinlikle kimliksiz öğrenci alınmayacaktır. Sınav başlamadan önce öğrenci kimlik kartları sıra üzerinde hazır bulundurulmalıdır.
6-  Sınav evrakının üzerindeki kimlik bilgileri bölümü mutlaka doldurulmalıdır. Sınav kağıdına ismini yazmayan ve yoklama tutanağına imza atmayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
7-   Sınav esnasında; her türlü silgi, kalem, hesap makinası vb. alışverişi kesinlikle yasaktır.
8-   Gözetmenler, öğrencilerin oturma düzeninde herhangi bir uyarıda bulunmadan değişiklik yapabilirler. 
9-  Münferit veya toplu halde yapacağınız kopya teşebbüsleri Üniversitemizin ilgili yönetmeliği gereği cezalandırılacaktır.
10- Sıra üzerindeki sınavla ilgili yazılardan ve sıra altındaki dokümanlardan sırada oturan öğrenci sorumludur. Doküman, girilen sınavla ilgili olmasa bile gözetmen öğrencinin sınavını iptal etme hakkına sahiptir. 
11-   Sınav kurallarına uymayan öğrenciler hakkında Üniversitemiz Disiplin Yönetmeliği gereği gözetmenler tarafından tutanak tutularak, kopya işlemi uygulanacaktır.
12-  Vize sınavlarında, sağlık kurulu raporu geçerlidir. Sağlık sorunları nedeniyle vize sınavına giremeyen öğrenci bunu belgelemek kaydıyla, raporun bitiş tarihinden sonraki 1 hafta içerisinde sınava alınır. Final ve bütünleme sınavlarında ise rapor geçerli değildir.