Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ayvacık Meslek Yüksekokulu

Tek Ders ve Üç Ders Sınav Tarihleri

Tek Ders ve Üç Ders Sınav Tarihleri

Üniversitemiz Senatosu’nun 10/02/2015 tarih ve 02/02 sayılı kararı gereğince, 2011-2013 yılları arasında kayıt yaptırmış olan ve diğer derslerden başarılı oldukları halde sadece bir dersten başarısız olmaları nedeniyle mezun olamayan öğrencilerimize yönelik olarak tek ders Sınavlarının aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

2019-2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders ve Üç Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi              : 27-28 Ocak 2020

Sınav Tarihi                  : 29-31 Ocak 2020

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (2014) 23. Maddesisin (d) fıkrasına göre, 2014 yılı ve sonrasında kayıt yaptırmış olan ve diğer derslerden başarılı oldukları halde sadece bir dersten başarısız olmaları nedeniyle mezun olamayan öğrencilerimize yönelik olarak tek ders Sınavlarının aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

2019-2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi              : 27-28 Ocak 2020

Sınav Tarihi                  : 29-31 Ocak 2020

SINAVLARA GİRMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1- Toplam 4 yarıyılda eğitim öğretim planında yer alan tüm dersleri alarak devam koşulunu yerine getirmiş olmak (Mezun olabilecek durumda olmak).

2- Sınavlara başvuru tarihlerinde toplam 4 y.y. da en fazla 1 dersi olmak.

3- Tüm derslerden geçer not aldığı halde Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00' ın altında olduğundan mezun olamayan öğrencilerimiz şartlı (notu DD veya DC olan) derslerinden tek ders sınavına girebilir.

                TEK DERS SINAVI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 

 

ÖNEMLİ NOT

2011-2013 YILLARI ARASINDA KAYIT YAPTIRMIŞ OLAN ÖĞRENCİLERİN 2019-2020 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA YAPILACAK OLAN TEK DERS SINAVINA GİREBİLMELERİ İÇİN, KALAN TEK DERSLERİ GÜZ YARIYILI DERSİ OLSA DAHİ BAHAR YARIYILI HARÇ ÜCRETLERİNİ ÖDEMELERİ GEREKMEKTEDİR.

BU DUYURU TEBLİĞ NİTELİĞİNDEDİR. AYRICA YAZILI BİR TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.