Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ayvacık Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

 

 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Aşçılık

 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI
           
İletişim ve ulaşım alanındaki gelişmeler, pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründeki gelişimi ve buna bağlı olarak kitle turizmindeki ivmeyi artırmıştır. Türkiye gerek jeopolitik konumu, gerekse doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile turizmden önemli ölçüde pay alan ülkelerden birisidir. Turizmdeki gelişmelere bağlı olarak ve sektörün kendisine özgü emek yoğun yapısından dolayı, nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm sektörü, konaklama, yeme-içme, rehberlik, animasyon vb. hizmetleri kapsayan birçok sektöre canlılık getiren ve sürekli gelişmekte olan bir hizmet sektörüdür.

resim370535


     Programın Amacı:
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının temel amacı; Türkiye ve dünya turizminde ihtiyaç duyulan teorik bilgiye ve sektörel deneyime sahip, mesleğin gerektirdiği yabancı dil ve bilgisayar kullanabilme becerisine sahip, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini kazanmış, dünyadaki ve Türkiye'deki turizm sektöründeki gelişmeleri takip eden, hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, orta kademe yöneticilik özelliklerine sahip turizmcilerle, üretim süreçlerinde görev alabilecek ara kademe elemanlarını ve kendi adına işletme açabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

Turizm ve Otel İşletmeciliğinin ilgi alanlarından bazıları şunlardır;

 • Konaklama
 • Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü
 • Araba kiralama
 • Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
 • Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği
 • Rezervasyon Hizmetleri
 • Biletleme Hizmetleri

Programın Donanım ve Mekan Olanakları:      
Yüksekokulumuz Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı için donanım ve mekan olanakları aşağıdaki belirtilmiştir:

 • 40 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuvarı
 • Her bilgisayarda Fidelio ve WinHotel Otomasyon Sistemi Programları
 • Mutfak Uygulama Atölyesi
 • Servis Uygulama Atölyesi
 • 5 adet derslik
 • Her derslikte görüntülü ders anlatabilme olanağı

resim113317

Programın Ayrıcalıkları:
Yüksekokulumuz Turizm ve Otel İşletmeciliği Programını üstün kılan özellikler şunlardır:

 • Öğrencilerimize 1. Sınıfta haftada 4 saat Temel İngilizce, 2. Sınıfta ise hafta 4 saat İleri İngilizce ve yine haftada 3 saat Mesleki İngilizce dersleri verilmektedir.
 • Ayrıca, 2 sene (4 dönem) boyunca haftada 4 saat Rusça dersi verilmektedir. Bunun sayesinde, öğrencilerimiz 2 yabancı dil kazandırmaktayız.
 • ''Gastronomi ve Türk Mutfağı'' ve ''Uluslararası Mutfak'' derslerinde öğrencilerimiz her hafta mutfak atölyesinde uygulama yaparak pratik beceri kazandırmaktayız.
 • Yiyecek İçecek Servisi'ne yönelik ilgili derslerde öğrencilerimize servis atölyesinde servis teknik ve usulleri uygulamalı olarak öğretilmekte, bu sayede mezun olan öğrencilerimiz sektörde zorluk yaşamamaktadırlar.

     Kariyer Olanakları:
Turizm Meslek Elemanı" ünvanını kazanan öğrencilerimiz başta konaklama tesisleri olmak üzere sektörün diğer alanlarında faaliyet gösteren tüm işletmelerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrencilerin başlıca istihdam edilebileceği sektörler şunlardır:

 • Konaklama Tesisleri (Otel, Tatil Köyü),
 • Yiyecek-İçecek İşletmeleri (Restoran, Kafe, Catering),
 • Havayolu İşletmeleri,
 • Çeşitli Ulaştırma Şirketleri,
 • Turizm Rehberliği,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Turizm Yazarlığı ve Fotoğrafçılığı,
 • Kongre-Konferans Merkezleri,
 • Hastanelerde yatak ve yiyecek-içecek servis hizmetleri,
 • Turizm Enformasyon Merkezlerinde çalışma olanağı bulabilirler.

resim100930


Dikey Geçiş Olanakları :
Bu bölümü başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde;

 • Konaklama İşletmeciliği,
 • Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği,
 • Konaklama ve Turizm İşletmeciliği,
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik,
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği,

lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca programdan mezun olduktan sonra her hangi bir sınava girmeksizin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümüne ve kayıt yaptırarak, 3. Sınıftan itibaren lisans eğitimine başlayabilirler.

Ders İçerikleri :
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı ders içeriklerini aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
Ders İçerikleri

Staj Uygulaması :
Yüksekokulumuz Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında 30 iş günü zorunlu staj yaptırılmaktadır. Staj yerleri ''Turizm İşletme Belgeli'' ya da ''Turizm Yatırım Belgeli'' tesislerde kabul olmaktadır.

Program Öğretim Elemanları:

Ad Soyad  E-Posta Telefon
Yrd.Doç.Dr. Erdem TEMELOĞLU
(Bölüm Başkanı)
etemeloglucomu.edu.tr 0286 712 3205-
Öğr. Gör. Adnan ŞİMŞEK adnanayvacikhotmail.com 0286 712 3205-