Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ayvacık Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

        Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı