Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ayvacık Meslek Yüksekokulu

Projelerimiz

NUSRATLI KÖYÜ TURİZM KALKINMA PROJES
 

resim797161

resim154928

resim894225

resim370576

resim454813

Proje, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Nusratlı Köyü'nde gerçekleştirildi. Proje, genel olarak, teklif çağrısının temasına uygun olarak, yörenin mevcut potansiyeli kullanıp, alternatif turizm olanaklarından yararlanarak, yörenin turizm faaliyetlerine ve turizm gelirlerine katkıda bulunması planlandı. Proje özel olarak Nusratlı Köyünün bir eko-agro turizm merkezi haline getirilip, yeni gelir kaynakları yaratılarak, köylülerin hane halkı gelirlerinin artmasını, dolayısıyla köyün ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Nusratlı Köyü Muhtarlığı ve Nusratlı Köyü Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği projede ortak kuruluşlar olarak rol üstlendiler. Altı ay süren proje kapsamında öncelikle proje bilgilendirme toplantısı yapıldı. Proje merkezi olarak köyün atıl durumda olan okul binası kullanıldı. Bir yandan binanın onarım ve tadilatı gerçekleştirilirken bir yandan da köyün arkeolojik, kültürel, tarihi ve doğal varlıklarıyla ilgili alan araştırmaları gerçekleştirildi. Köyün kendine has taş mimarisine sahip evlerinde ev pansiyonculuğu faaliyetlerinin başlayabilmesi için köylülerin arasından belirlenecek 20 kişiye Meslek Yüksek Okulumuzun uzman eğitim kadrosu tarafından ''Turizm ve Ev Pansiyonculuğu'' eğitimi verildi. Köy okulu ve Eğitim Odası tadil edilerek, Turizm Danışma Merkezi, Kadın El Emeği Satış Merkezi, ve kafeterya olarak düzenlendi ve bu binada köye gelen turistlere halen hizmet verilmektir. Köyde gerçekleştirilen alan araştırmaları tamamlandığında, araştırma sonuçlarından yararlanarak tanıtım faaliyetlerinde kullanmak üzere katalog, broşür, afiş ve cd.ler hazırlandı ve gerekli sayıda bastırıldı. Köyün tanıtımı amacıyla EMITT turizm fuarına katılarak, köyün turizm potansiyelinin ve tarımsal ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Proje sonunda, sonuçların ve çıktıların paylaşılması amacıyla, yerel ve ulusal basın, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler ve turizm sektörü temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirildi.