Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ayvacık Meslek Yüksekokulu

İdari Personel
  Adı - Soyadı Görevi

 

Savaş YALÇIN

(Dahili Telefon:112)

MYO SEKRETERİ

resim258405

Erdinç BALIK

(Dahili Telefon:115)

Bilgisayar İşletmeni

 

Zafer BURÇAK

(Dahili Telefon:102)

Tekniker