Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ayvacık Meslek Yüksekokulu

İdari Personel
  Adı - Soyadı Görevi

 

Savaş YALÇIN MYO SEKRETERİ

resim258405

Erdinç BALIK Bilgisayar İşletmeni

 

Zafer BURÇAK Tekniker

resim938816

Burak KAVASLAR Bilgisayar İşletmeni